NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 69 Kč
skladem
naše cena 95 Kč
skladem
naše cena 35 Kč
skladem

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 115 Kč
skladem

KONTAKTY

Lenka Hájková - Kouzelné vlásky
Matějkova 2121/7
19000 Praha 9
tel: +420 731 128 550
napište nám
https://www.facebook.com/kouzelnevlasky/

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od

Lenka Hájková - Kouzelné vlásky

IČO: 69472297

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Nejsme plátci DPH.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Všechny skutečnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem.I. Objednání zboží a potvrzení objednávky

 • Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem eshopu.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 • Objednávka bude potvrzena nejpozději do 24 hodin od obdržení.
 • Bude vám doručen email potvrzující objednávku.
 • Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.
 • Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • Prodávající má také právo objednávku odmítnout v případě, že není schopen v dohodnutém termínu zajistit dodání zboží a nebo není schopen zajistit např. dostatečné množství materiálu na jeho výrobu od dodavatele.
 • Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky mailem a nebo v případě osobního kontaktu osobním potvrzením a vystavením faktury. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

 

II. Dodací podmínky

 • Vzhledem k časové náročnosti výroby a prodejní síti, nemusíme vždy mít všechny produkty skladem, s potvrzením objednávky vás budeme kontaktovat a upřesníme termín dodání.
 • Doba dodání se může lišit dle vybraného produktu, počtu kusů a dostupnosti komponentů.
 • V období před vánočními svátky a v době dovolených může být dodací lhůta delší (individuální dohoda).III. Možnosti doručení a platby zboží

 • Zaslání doporučeně po předchozí platbě na účet prostřednictvím České pošty po České republice.
 • Osobní odběr po předchozí domluvě na Praze 9 a v Berouně.
 • Platba bankovním převodem má být uhrazena dle údajů na faktuře, převážně do 10 pracovních dnů, pokud není stanoveno jinak. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.
 • Platba při osobním odběru proběhne také osobně při převzetí zboží.
 • Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na Zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím.
 • Zákazník obdrží fakturu elektronicky. Na vyžádání je možné také zaslat fakturu v papírové podobě spolu se zbožím.
 • Vaše objednávky se snažíme vyřídit v co nejkratší době, obvykle do 2 dnů po obdržení platby převodem na účet.IV. Výměna zboží

 • Pokud bude zákazník požadovat výměnu zboží za jiné, souhlasí s úhradou poplatku za náklady s tím spojené. A pokud bude zboží, za které ho chcete vyměnit, skladem, rádi tak učiníme.V. Vrácení zboží

 • Vrácení zboží je na náklady kupujícího.VI. Vrácení zboží ve 14-ti denní zákonné lhůtě

 • Možnost vrácení zboží bez udání důvodů: Dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku má zákazník právo do 14 dní od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodů. Po jeho doručení (doporučenou zásilkou) bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží včetně vynaložených nákladů. Při vrácení zboží jsou zákaznikovi podle zákona účtovány dle § 53 odst.10 Občanského zákoníku skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží a v případě, že požadujete vrácení peněz složenkou také sazba dle ceníku České pošty. Pokud bude vrácené zboží jevit známky opotřebení, bude z kupní ceny odečtena odpovídající částka. Platba bude zaslána na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní poukázkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
 • V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky: zboží musí bý tnepoškozené, bez známek užívání či opotřebení.
 • Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu.

 

VII. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list je k dispozici ke stažení elektronicky, na vyžádání i se zbožím.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 

VIII. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


IX. Převzetí zboží

 • Zákazník má povinnost zásilku vyzvednout dle (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb).
 • Zákazník nebo příjemce zboží má za povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.
 • Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě nese přepravce.
 • Zákazník by si měl ve vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodejce.

 

X. Zboží na zakázku

 • Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.
 • Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat mailem.
 • Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
 • Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
 • Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.
 • Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny.  Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
 • Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
 • V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.
 • Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
 • Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 10%.
 • Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.
 • U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod.
 • Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.
 • Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
 • Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci.


XI. Reklamace

 • Na všechny produkty nového zboží z naší nabídky je poskytována záruční lhůta v délce 24 měsíců.
 • Záruka začíná běžet od okamžiku převzetí zboží.
 • V případě reklamace nás prosím neprodleně kontaktujte, abychom s Vámi mohli dohodnout nejlepší způsob uplatnění reklamace a doručení reklamovaného zboží.
 • Zboží je nutné doručit na adresu obchodu spolu s fakturou nebo paragonem, který slouží zároveň jako záruční list.
 • Nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme informovat o dalším postupu.
 • Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů.
 • Výsledek reklamačního řízení Vám bude zaslán písemně a zároveň obdržíte i opravené či vyměněné zboží, případně vrácené peníze.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: používáním výrobku v jiných než uvedených podmínkách, neodborným zacházením, nesprávným použitím výrobku, nesprávným skladováním. Za vady vzniklé přepravcem neručíme (odpovědnost nese v tomto případě přepravce).

XII. Návod k použití

 • Vlasové a jiné doplňky slouží jako dekorace, neslouží jako hračka.
 • Nenechávejte děti s doplňky o samotě, hrozí vdechnutí či spolknutí malých částí.
 • Vhodné pro děti od 3 let.
 • Návod je součástí každého zakoupeného zboží.


XIII. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v denodeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.